Siddhant Subedi and Manish Giri
Ramesh Prasad Dahal
Kshitiz Thapa
Rupesh Duwal
Surendra Maharjan
Shristi Awale, Sushant Maharjan and Gautam Shrestha
Prajwal Adhikari and Yogesh Joshi
Susan Adhikari
Rajkumar Adhikari and Durga Bahadur Subedi
Deepak Bahadur Budha